เรียนรู้สนุก ผ่านการทดลองจริง เสริมสร้างประสบการณ์

หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > ความเป็นมา

ความเป็นมา

โรงเรียนเอกชนชั้นนำย่านรามอินทรา  ในชื่อ “โสมาภาพัฒนา” โรงเรียนหลังที่ 4 ของตระกูล “โสมาภา”  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 50 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารเรียน 3 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน  สระว่ายน้ำ  โรงยิม  รายล้อมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้  เน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกอาคารกว่า 94 ตัว ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาโดยคุณครูและเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ปรัชญาของโรงเรียน

สร้างผู้นำสู่สังคม
(The School of Leadership)

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

การไหว้แบบไทย
ท่วงทีไซร้สง่างาม

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำด้านผู้นำ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีและเก่ง

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP