หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหารและคณะครู > ครูปฐมวัย

ปรัชญาความสำเร็จของกลุ่มโรงเรียนโสมาภาตลอด 57 ปีจนถึงวันนี้  กลุ่มโรงเรียนได้เติบโตและอยู่ในความชื่นชมของผู้ปกครอง  เป็นผู้สร้างผู้นำมาตรฐานสากลสู่สังคมโลก ภายใต้แรงขับเคลื่อนของบุคลากรที่มีคุณภาพเฉพาะด้านให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ครูปฐมวัย

นางสาวพลอยปภัส
นางสาวพลอยปภัส    ชัยรัศม์วงศกร
ครูประจำชั้น อ.3/2
นางสาวธัญญาภรณ์
นางสาวธัญญาภรณ์    สุขวัฒนกุล
ครูประจำชั้น อ.3/3
นางปรียาภรณ์
นางปรียาภรณ์    สังขนุกูล
ครูประจำชั้น อ.3/3
นางสาวสุมล
นางสาวสุมล    เลื่อนมา
ครูประจำชั้น อ.3/4
นางสาววนัชพร
นางสาววนัชพร    เทศทอง
ครูประจำชั้นเตรียมฯ
|< < 1  - 2 > >|
ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP