หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหารและคณะครู > ผู้บริหาร

ปรัชญาความสำเร็จของกลุ่มโรงเรียนโสมาภาตลอด 57 ปีจนถึงวันนี้  กลุ่มโรงเรียนได้เติบโตและอยู่ในความชื่นชมของผู้ปกครอง  เป็นผู้สร้างผู้นำมาตรฐานสากลสู่สังคมโลก ภายใต้แรงขับเคลื่อนของบุคลากรที่มีคุณภาพเฉพาะด้านให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหาร

ดร.โด่งสยาม
ดร.โด่งสยาม   โสมาภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อาจารย์พจนา
อาจารย์พจนา   ประสานพันธ์
ผู้จัดการโรงเรียน
นางสาวสุทธาวรรณ
นางสาวสุทธาวรรณ    สมานรักษ์
รองผู้จัดการ
นางพัชรี
นางพัชรี    กัลยา
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
นางจตุพร
นางจตุพร    ชาติชาตรี
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายทวีพงษ์
นายทวีพงษ์    เทียนผ่อง
หนฝ.ประกันคุณภาพสถานศึกษา
|< < 1 > >|
ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP