หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหารและคณะครู > ครูประถม-มัธยม

ปรัชญาความสำเร็จของกลุ่มโรงเรียนโสมาภาตลอด 57 ปีจนถึงวันนี้  กลุ่มโรงเรียนได้เติบโตและอยู่ในความชื่นชมของผู้ปกครอง  เป็นผู้สร้างผู้นำมาตรฐานสากลสู่สังคมโลก ภายใต้แรงขับเคลื่อนของบุคลากรที่มีคุณภาพเฉพาะด้านให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ครูประถม-มัธยม

นางสาวเบญจมาศ
นางสาวเบญจมาศ    ศักดิ์สิทธิ์
หัวหน้าระดับชั้น ป.1-3
นางสาวจันจิรา
นางสาวจันจิรา    จันทร์ทอง
หัวหน้าระดับชั้น ป.4 - ม.3
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุดารัตน์   ลิ่มเจริญชาติ
หนก.คณิตศาสตร์ ครูประจำชั้น ป.6/1
นางกิตติยา
นางกิตติยา    ทอนรินทร์
หนก.การงาน ครูประจำชั้น ป.4/3
นายนพชาติ
นายนพชาติ    พานิชชอบ
หนก.วิทยาศาสตร์ ครูประจำชั้น ม.3/1
นางสาวชวพร
นางสาวชวพร    บุญปก
ครูพิเศษชั้น ม.1 - 3
นางกนิกนันต์
นางกนิกนันต์    โสมประยูร
ครูพิเศษชั้น ม.1 - 3
นางสาวกนกพร
นางสาวกนกพร    สาติยะ
ครูประจำชั้น ม.2/1
นายอิสสระ
นายอิสสระ    พักกระโทก
ครูประจำชั้น ม.1/1
นางสาวชลรส
นางสาวชลรส    ธีระเนตร์
ครูประจำชั้น ป.6/4
นางสาวปุณภากร
นางสาวปุณภากร    ฟุ้งภิญโญ
ครูประจำชั้น ป.6/3
นางสาวพัชรีภรณ์
นางสาวพัชรีภรณ์    เป็งเขียว
ครูประจำชั้น ป.6/2
|< < 1  - 2  - 3  - 4 > >|
ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP