เรียนรู้สนุก เสริมสร้างประสบการณ์

หนัาหลัก >เกี่ยวกับเรา > สาสน์จากผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับ

วามสำเร็จของกลุ่มโรงเรียนโสมาภาตลอด 57 ปีจนถึงวันนี้ กลุ่มโรงเรียนได้เติบโตและอยู่ในความชื่นชมของผู้ปกครองสามารถสร้างลักษณะนิสัยของเด็กติดตัวออกไปจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งก็คือ ตรงต่อเวลา สะอาด มีระเบียบวินัย วาจาสุภาพ ประหยัด ประสานประโยชน์ รักษาสุขภาพ

ศิษย์เก่าที่จบออกไปส่วนใหญ่ประสบ ความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีและมักจะไม่ลืมกลับมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนอย่าง สม่ำเสมอ หรือร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนหลายครั้ง หลายครา
 
ผมมีความยินดีที่คุณกำลังพิจารณาโรงเรียนโสมาภาพัฒนา ให้เป็นโรงเรียนของ ลูกๆ คุณซึ่งผมกำลังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมปรัชญาการศึกษาที่จะกำหนดแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กๆ ของเราให้มีคุณค่าและคุณภาพที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมชาติ สืบต่อไป
 
ดร.โด่งสยาม โสมาภา

ดูบรรยกาศการเรียนการสอน

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP