หนัาหลัก >หลักสูตร > ความภาคภูมิใจ > รางวัลเหรียญเงิน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

เผยแพร่วันที่: 

ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เด็กหญิงอภิชญา เจริญสุข
  1. เด็กหญิงปภัสสรา สารักษ์
  2. เด็กหญิงกัญญพัชร จิวัฒน์วานิช
  3. เด็กหญิงมิ่งกมล นิศวอนุตรพันธ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง วันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2559

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP