หนัาหลัก >หลักสูตร > ความภาคภูมิใจ > การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

เผยแพร่วันที่: 

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนวัดหนัง
แข่งขันวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ 
สาขาศิลปะ-ทัศนศิลป์ 
ได้รับรางวัลดังนี้
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กหญิงกวิสรา  สมานมิตร์
2. เด็กหญิงบุณยนุช  ศาลากิจ
3. เด็กหญิงอธิรวี  จันทวิลาศ
 คุณครูผู้สอน
1. นางสาวจันจิรา  จันทร์ทอง
2. นางสาวปาริฉัตร  เกียรติวรายุทธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP