หนัาหลัก >หลักสูตร > ความภาคภูมิใจ > การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

เผยแพร่วันที่: 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ณ รร.สายน้ำทิพย์ กลุ่มสาระฯการงานพื้นฐานอาชีพ แข่งขันวันที่ 14 พ.ย.61 
ได้รับรางวัลดังนี้
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กหญิงณัฐชยา  กลับดี
2. เด็กหญิงณัฐชา  ปราศอาพาธ
3. เด็กหญิงปทุมรัตน์  จงผิตะ
4. เด็กหญิงปภาดา  กาญจนะ
5. เด็กหญิงปุณิกา  กิจภาระนันท์
6. เด็กหญิงพนัชกร  ผิวทองงาม
คุณครูผู้ฝึกสอน
1. นางกิตติยา  ทอนรินทร์
2. นางสาวนัฐชา  ใข่แก้ว

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP