หนัาหลัก >หลักสูตร > ความภาคภูมิใจ > การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

เผยแพร่วันที่: 

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนวัดหนัง
แข่งขันวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ 
สาขาศิลปะ-ทัศนศิลป์  
ได้รับรางวัลดังนี้
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กหญิงปานตา  สุวรรณรัตน์
คุณครูผู้สอน
นางสาวปาริฉัตร  เกียรติวรายุทธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP