หนัาหลัก >หลักสูตร > ความภาคภูมิใจ > แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

แข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

เผยแพร่วันที่: 

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนวัดหนัง
แข่งขันวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ 
สาขาศิลปะ-ดนตรี 
ได้รับรางวัลดังนี้
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กหญิงบัวบูชา  ละอองศรี
 คุณครูผู้สอน
1. นายอิสสระ  พักกระโทก

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP