หนัาหลัก >หลักสูตร > ความภาคภูมิใจ > ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

เผยแพร่วันที่: 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  แข่งขันวันที่ 15 พ.ย.61 
ได้รับรางวัลดังนี้
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. เด็กหญิงกาญจนา  เดชรักษา
2. เด็กหญิงปทุมรัตน์  จงผิตะ
3. เด็กชายรณกร  ปานเกล้า
คุณครูผู้ฝึกสอน 
1. นายนพชาติ  พานิชชอบ
2. นางสาวกานต์ธิดา  ขำตรี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP