หนัาหลัก >หลักสูตร > ความภาคภูมิใจ > ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับปฐมวัย)

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับปฐมวัย)

เผยแพร่วันที่: 

1. ด.ญ.ธนิดา เมืองทอง 
2. ด.ญ.บุญนิสา ศรีสกุลเมฆี 
3. ด.ญ.รัศมิ์รวี แต้ประเสริฐ  
แข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ฝึกสอนโดยครูพจณิชา อามาตรมนตรี / ครูมนสิชา ศิลปสิทธิ์

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP