.

หนัาหลัก /บทเรียนออนไลน์ / วีดีโอ

วีดีโอ

โครงสร้างในการลำเลียงสารของพืช
โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขาย
กระบวนการในการในการลำเลียงน้ำของพืช
การเก็บรวบรวมข้อมูล การจำแนกข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
การสร้างอาหารและหน้าที่พิเศษของใบ
การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร
การอ่านกราฟ
ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง
Displaying results 1-8 (of 10)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP