เรียนรู้สนุก เสริมสร้างประสบการณ์

หนัาหลัก >การรับสมัคร > บริการรถรับส่ง

บริการรถรับส่ง

ค่าใช้จ่าย บริการรถรับส่ง

  • อัตราค่ารถ รับ-ส่ง นักเรียนแยกตามสาย คิดค่าใช่จ่ายตามระยะทาง
  • ชำระค่ายใช้จ่ายเป็นรายเทอม ค่าบริการคิดเป็นราคาเหมาเป็นรายเทอม ทั้งรับ - ส่ง
  • กรณี รับอย่างเดียว หรือ ส่งอย่างเดียว โรงเรียนคิดเต็มราคา

รายละเอียดเส้นทางการเดินรถ

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ติดต่อธุรการ โทร.02-175-3100

ลิขสิทธิ์© โรงเรียนโสมาภาพัฒนา    |   แผนผังเว็บไซต์
 

TOP